Uzaylılar Kuran’da Geçiyor mu?

0

Herkesin merak ettiği Uzaylılar, Bilgi Pınarı olarak bu makalemizde Uzaylıların var olduğuna dair kanıtları sizler ile paylaşacağız.

Uzaylılar Kuran’da Geçiyor mu?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki uzay da hayat vardır, bunun kanıtı ise Nahl Suresi ve Şura Suresidir. Nahl Suresin de ”ve Allâh’a secde eder ne (var) göklerde ve ne (var) yer(yüzün)de dâbbeden (kımıldayandan, canlıdan) ve melekler ve onlar büyüklenmezler.”

Şura suresinde ise ”O’nun (Allâh’ın) âyetlerinden (belirtilerinden) , yaratılış (tarz)ı gökler ve yer(yüzünü)n ve ne yaydı o ikisinde dâbbeden (kımıldayandan, canlıdan) ve o (onların)toplanmalarına dilediğinde kadîr (çok iyi ölçüler koyan).” demektedir. Bu ayetler de bahsedilen ”Gök” kelimesi Uzay anlamını taşımaktadır.

Nur suresinde ise ”Dabbe” yani canlıdan bahsetmektedir

Her dâbbe (kımıldayan, canlı) su’dan yaratıldı.
(öyleyse uzayda her yerde su var)
2- Dâbbenin (kımıldayanın, canlının) bir kısmı karnı üzerinde gider, yâni sürüngendir .
3- Dâbbenin (kımıldayanın, canlının) bir kısmı iki ayağı üzerinde gider .
4- Dâbbenin (kımıldayanın, canlının) bir kısmı dört üzerinde gider . (dört ayaklılar ve iki ayak, iki kol üzerinde giden maymun türleri gibileri)
Kur’ân’da târif edilen dâbbe (kımıldayan, canlı) târifi budur. Göklerde, uzayda var olan hayat budur. Yâni dünyâdaki hayat gibidir uzaydaki hayat.

Bu ayetler de bildirilen tam olarak uzayda canlı olup olmadığını kanıtlamamaktadır. Fakat uzay da yaşam olduğu açıkça belirtilmektedir.

Uzaylılar yıllardır araştırılmaktadır. fakat gizemini hala korumaktadır görüldüğü üzere Kuran-ı kerim kitabında da açık açık belirtilmemiştir ama üstü kapalı da olsa bazı ayetler tartışılmaktadır.

Share.

About Author

Leave A Reply